TURISME
RESPONSABLE

COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT

La conservació del medi ambient, el respecte i el foment dels valors socials i culturals del nostre entorn, i el desenvolupament econòmic sostenible de la nostra comunitat, són la nostra prioritat.

El compromís d’Angelats Hotel és oferir serveis sostenibles i eficients per als nostres clients, proveïdors, empleats i la societat. Treballem per a complir el nostre compromís en integrar els valors i principis associats al desenvolupament sostenible en tots els nostres processos de negoci, així com en la relació amb tots els actors implicats en la nostra activitat.

La nostra responsabilitat corporativa en matèria de sostenibilitat mediambiental, contribueix a la protecció i millora del nostre entorn, per això utilitzem les millors pràctiques disponibles i la innovació tecnològica per a minimitzar els impactes negatius amb actuacions orientades a reduir les emissions de CO2, optimitzar els recursos d’aigua i energia, integrar els valors i tradicions de proximitat, millorar la qualitat dels abocaments i gestionar els residus de manera eficaç.